Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, célja

1.1.A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pitbull Store Korlátolt Felelősségű Társaság(cégjegyzékszám: 05-09-026022; székhely: 3521 Miskolc, Marek József utca 26.; adószáma: 24676610-1-05; pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000045-29340009; képviseli Szegény Károly Ákos ügyvezető önállóan; elérhetősége: pitbullstore.hungary@gmail.com; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Pitbull Store Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló vagy Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi tájékoztató (7. rész).

1.2. Jelen ÁSZF a www.pitbullstore.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki továbbá olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire sem, melyekre a www.pitbullstore.hu oldalon található hivatkozás vezet. 

1.3.A Pitbull Store Kft. a szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a www.pitbullstore.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokkal és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A szerződés nyelve magyar.

1.4. Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. 

2. Az ÁSZF alapfogalmai

2.1. Szolgáltató adatai
Neve: Pitbull Store Kft.
Címe: 3521 Miskolc, Marek József utca 26.
Adószám: 24676610-1-05
Cégjegyzék száma: 05-09-026022
Bankszámlaszám: 10918001-00000045-29340009 (Kérjük e-mailes egyeztetés előtt senki ne utaljon bankszámlánkra!)

2.2 A Vásárló
Aki a www.pitbullstore.hu szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a honlap felületén keresztül árut megrendel, vásárol.

2.3 A Szállító
A Pitbull Store Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

3. A Szerződés létrejötte, módosítása, a megrendelés menete

3.1. Szerződés tárgya
A Szolgáltató a www.pitbullstore.hu oldalon webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató elsősorban sport-, és munkakutyáknak szóló termékek értékesítését végzi. A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a www.pitbullstore.hu oldalon a termékek katalógusában elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa. A Szolgáltató által értékesített termékek Vásárló általi megvásárlásával adásvételi szerződés jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

3.2. Általános rendelkezések
A szolgáltatás igénybe vételére csak regisztrált felhasználók jogosultak. A katalógus áttekintésére, a vásárlási folyamat megkezdésére bárki jogosult, a vásárlási folyamat befejezése azonban csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során a Vásárlónak meg kell adni a 7.1. pontban feltüntetett adatait, melyek kezelésére a Szolgáltató a 7. részben rögzített Adatvédelmi tájékoztató szerinti keretek között jogosult. A regisztrációt követően a Szolgáltató egy aktiváló linket küld a regisztráció során megadott e-mail címre. A regisztrációt az aktiváló linken keresztül tudja a Vásárló megerősíteni. A regisztráció a megerősítéssel válik befejezetté.

A Szerződés a Szolgáltató www.pitbullstore.hu elérhetőségű internetes felületén történő megrendeléssel jön létre az alábbiak szerint: 

www.pitbullstore.hu elérhetőségű internetes felületen csak cselekvőképes természetes, illetve jogképes jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a Vásárló és a Szolgáltató között, mint távollévők között kötött magyar nyelvű szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés teljesítésére, a Vásárló pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat, valamint a szállítási költséget maradéktalanul, határidőben megfizeti.

A rendelési folyamat során a Vásárló megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez a Vásárlónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.)

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Vásárló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a Szolgáltatót nem köti. Amennyiben a bejelentkezett Vásárló a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása során az ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a felhasználó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést, e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címére küldi meg 48 (negyvennyolc) órán belül. 

A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz. Vásárló teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.

3.3. Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vásárló felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a Vásárlóhoz ez 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Pitbullstore Kft. a rendelés jóváhagyásáig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. 

3.4. Fizetési feltételek
A Szolgáltató a megvásárolható áruk vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját. 

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Ezen kívül külön lapon szerepel a szállítási szolgáltatás költsége. Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Vásárló a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös megegyezésével módosítható. 

Amennyiben valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. 

Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait, ezért a Szolgáltató fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát is érintheti. Nagyobb összegű vásárlás esetén a 

Pitbull Store Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előlegfizetést kérjen a Vásárlótól.

Előre utalásos vásárlás esetén a Vásárlónak a megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget előre, a 10918001-00000045-29340009 bankszámlára történő átutalással kell fizetnie, de csak miután az ezzel kapcsolatos tájékoztató e-mailt megkapta a szolgáltatótól. Készpénzes fizetés esetén utólag, a csomag átvételekor kell a Szállítónak kifizetnie. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért 

A Szolgáltató a www.pitbullstore.hu katalógusát folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek feltüntetve, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató rövid határidőn belül be tud szerezni. Ez utóbbi esetben a beszerzési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Szolgáltató a felhasználóval közli.

Tekintettel a raktárkészlet papíralapú nyilvántartása és az informatikai rendszer közötti különbségekre, a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a www.pitbullstore.hu oldal katalógusa minden időben ténylegesen megegyezzen a raktárkészlettel. Így a Szolgáltató a raktárkészlet és a katalógusban felsorolt termékek közötti esetleges eltérés vonatkozásában minden felelősségét kizárja. 

Amennyiben a Vásárló által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a Szolgáltató nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről a Szolgáltató a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a felhasználó ezen információk ismeretében is megvásárolja a terméket, a késedelem miatt igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat a Szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a Vásárlónak.

5. Szállítási módok, feltételek

5.1. Szállítás átutalással

A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. 

5.2. Szállítás utánvéttel

Az összeget a Vásárló az átadó postai dolgozónak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. 

5.3. A Vásárló a termékeket – választása szerint – személyesen is átveheti előzetes időpont egyeztetést követően a Miskolc belterületén.

5.4. A szállítási költségek és határidők: a www.pitbullstore.hu weboldalon feltüntetett feltételeknek megfelelően.

5.5. Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Személyes átvétel esetén a Szolgáltató 8 (nyolc) napig tartja lefoglalva a Vásárló számára az árut. Ezek után a megrendelést a Szolgáltató törli.

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei

6.1. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a Vásárló a szerződéstől 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vásárló az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított 8 (nyolc) munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. A Vásárló viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.Amennyiben a Vásárló a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét. Ha a terméket a Vásárló használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

6.2. A fogyasztói jogok érvényesítése

Vásárló a jelen ÁSZF-ből, a www.pitbullstore.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Vásárló a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, a pitbullstore.hungary@gmail.com címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a Szolgáltató székhelyén közölheti. A fentieken túlmenően a fogyasztói jogok érvényesítésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

6.3. Jótállás, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. Adatvédelmi tájékoztató

7.1. Kezelt adatok köre

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a 

Vásárlókról: 

A regisztrációhoz szükséges adatok:
– Egyedi felhasználói név; 
– Egyedi és érvényes e-mail cím; 
– A felhasználó neve; 
– Élő és érvényes magyarországi mobiltelefonszám;
Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót a rendszer generálja és e-mailben elküldi a vásárlónak. Ezt a jelszót a vásárló belépés után bármikor módosíthatja. 

Rendeléshez szükséges további adatok:
– Számlázási név, 
– Számlázási cím, melyekre a Szolgáltató a számlát kiállítja,
– Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Vásárlóval, 
– Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől, 
– Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), 
A Vásárló kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik. A Vásárló által megadott adatok egyikét sem láthatja más felhasználó.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs menü tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a Vásárlók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően 1 (egy) héttel, a Szolgáltató a Vásárlókat e-mailben, vagy a bejelentkezéskor tájékoztatja. A Szolgáltató nem változtathatja meg a megadott adatokat. A fentieken túl (regisztráció, szállítás) egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. 

A vásárlás feltétele, hogy a felhasználó megadja a fizetéssel és szállítással kapcsolatos információkat. Ezen adatokat a Szolgáltató a szállítás, a követelései érvényesítése érdekében, valamint a Vásárló számára a későbbi vásárlások megkönnyítése érdekében kezeli.

7.2. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató a Vásárlók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a Vásárló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, Vásárló telefonszáma és egyéb elérhetősége. 

A Szolgáltató a Vásárlók adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.amennyiben különbözik a Vásárlótől. 

A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján a vele ügyfélkapcsolatban álló Vásárlók adatainak kezelését nem köteles az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni.

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a vásárlás során történő azonosítás, a vásárolt termék kézbesítése, valamint számlázás céljából használja fel.

A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:
– piackutatás, piaci elemzés,
– vásárlói szokások elemzése, 
– látogatottsági statisztikák összeállítása,
– tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
– tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
– vásárlói reklamációk intézése,
– megrendelések intézése,
– statisztikai célokra történő felhasználás.

Amennyiben a Vásárló ehhez a regisztráció során hozzájárult, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail a szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, vagy reklámot küldjön.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a kapcsolattartási címben, az adatkezelés helyében (szerver elhelyezésében) változás áll be, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 (tizenöt) nappal előre közzéteszi honlapján.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat a Szolgáltató rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti.

7.3. Személyes adatok módosítása 

Megadott személyes adatait a vásárló a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A regisztráció törlését a Vásárló a pitbullstore.hungary@gmail.com elektronikus levélcímen, illetve a Szolgáltató telefonszámán kérheti. A Vásárló tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. 

7.4. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató megsértette a Vásárló személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, a pitbullstore.hungary@gmail.com címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a Szolgáltató székhelyén közölheti. A fentieken túlmenően a Vásárlók igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Vásárló hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

8.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, statisztikai célokra történő felhasználás. 

8.3. A Pitbullstore Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a felhasználókat akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et közzéteszi a www.pitbullstore.hu oldalon. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a vásárló dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Miskolc, 2019. március 06.